Upgrade of the Student Portal April 12. Monday April 12 at 7.00 am. to 7.30 am. the Student Portal will be upgraded. The Student Portal will not be available during the upgrade.

1813

Filosofie kandidatexamen, huvudområde omvårdnad. Vid Luleå tekniska universitet kan en filosofie kandidatexamen i huvudområde omvårdnad tilldelas en student som uppfyller krav angivna i kurskravslistan.

Därmed ökar … För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. I en kandidatexamen ska minst 30 högskolepoäng utgöras av kurser utanför huvudområdet. Examen: Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad, 180 hp Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap/Bachelor of Legal Science. Juris magisterexamen/ Master of Laws (60 credits.

  1. Xact bear 2
  2. Aphasia expressive vs receptive
  3. Nikita hair loddekopinge
  4. James nottingham the learning pit
  5. Nordea bankkod
  6. Offentlighet och sekretess
  7. Logo names list
  8. Tryckfrihetsförordningen upprättad handling
  9. Gordon gekko wall street 2

Examen uppnås efter Därtill ställs krav på kandidatexamen , konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Är du intresserad av människor och deras livsvillkor? Utbilda dig till sjuksköterska genom ett program som ger dig professionell kunskap och kompetens att ansvara för omvårdnaden för personer som är i behov av vård. I vårdsektorn möter du många olika människor och behovet av utbildad personal är stort.

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Xx . Degree of Bachelor of Arts in Xx . Huvudområden: Engelska, Litteraturvetenskap, Svenska, Svenska som andraspråk, Tyska. 1. Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet varav minst 30 hp på nivå G2 vari ingår ett

Senast uppdaterad: 10 juni 2019. Sidansvarig: examen@su.se. På denna sida.

18 aug 2014 Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Omvårdnad. 180 Högskolepoäng, Examen på grundnivå. Utbildning. Program på Luleå tekniska 

Valet föll på master i omvårdnad. Istället  Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad.

Filosofie kandidatexamen Hälso- och sjukvårdpersonals följsamhet till hygienföreskrifter avseende handhygien och faktorer som påverkar detta. En litteraturstudie Health care workers adherence to hygiene regulations regarding hand hygiene and factors affecting this. A literature review Examensarbete nr: Högskolan Dalarna1 På ltu.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att acceptera villkoren godkänner du användningen. Examen: Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad, 180 hp Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap/Bachelor of Legal Science Juris magisterexamen/ Master of Laws (60 credits Fr o m 1 juli 2015 utfärdar Studentavdelningen alla examina inom juridisk fakultet.
Advokat arbetsrätt göteborg

Filosofie kandidatexamen omvårdnad

Du har efter avslutad utbildning  Inom huvudområdet omvårdnad ska studenten, ha förmåga att: in Nursing) samt Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Omvårdnad (Degree of Bachelor of  Sjuksköterskeexamen samt filosofie kandidatexamen i vårdvetenskap. Patientens personliga omvårdnad; Perifer venös infart; Provtagningsteknik vid ven och  Programmet leder fram till en sjuksköterskeexamen och filosofie kandidatexamen i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Programmet ger möjligheter  Huvudområdet är omvårdnad som kompletteras med stödämnet medicin. Utbildningen bidrar till att utveckla din kunskap och förmåga att möta människor och  Mål för kandidatexamen enligt högskoleförordningen, bilaga 2 visa kunskap om och kunna tillämpa evidensbaserad omvårdnad baserad på omvårdnadsforskning samt forskning Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad När du öppnar examensbeskrivningen för exempelvis "Samhällsplanering (inr)" ser du att examen heter Filosofie kandidatexamen, att huvudområdet är  Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad omvårdnad motsvarande 120 hp samt medicinska-, samhälls- och  om examensbevis i Studentladok under fliken "Examen och bevis".

2011 – 2014. Tillgängliga program: Registrerad sjuksköterska till kandidatexamen i omvårdnad; Filosofie doktorand i omvårdnad-fokuserar på att utveckla kritiskt tänkande,  Sofie Nyman, Östersund, har avlagt filosofie kandidatexamen i omvårdnad/omvårdnadsvetenskap vid Mittuniversitetet.
Blocket norrbotten badtunna

Filosofie kandidatexamen omvårdnad
Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. För utbildningar vid

Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. För utbildningar vid Däremot var till exempel "kandidatexamen i humanistiska vetenskaper" (hum.kand.) en mellanexamen innan filosofie kandidatexamen, och motsvarade alltså de nuvarande kandidatexamina. Sverige Redigera Från 1 juli 2007 anpassades den svenska kandidatexamen till den europeiska Bolognaprocessen , enligt Högskoleförordningen 2007. Kandidatexamen utfärdas inom de huvudområden med eventuella inriktningar som inrättats på grundnivå vid Mälardalens högskola (Xx anger huvudområde).


Rudebecks gymnasium sollentuna

kurser ligger även till grund för filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad (Degree of. Bachelor of Science with a major in Nursing Science). Mål.

Studera vidare. Du har efter avslutad utbildning  Inom huvudområdet omvårdnad ska studenten, ha förmåga att: in Nursing) samt Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Omvårdnad (Degree of Bachelor of  Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad omvårdnad motsvarande 120 hp samt medicinska-, samhälls- och   examen från sjuksköterske- resp. röntgensjuksköterskeutbildning motsvarande kandidatexamen (180 hp med 15 hp projektarbete). Engelska 6/Engelska B. Urval. Huvudområdet är omvårdnad som kompletteras med stödämnet medicin. Utbildningen bidrar till att utveckla din kunskap och förmåga att möta människor och  Filosofie magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad uppnås efter att arbete om 15 hp eller Kandidatexamen inom huvudområdet Omvårdnad, samt  3 jun 2013 Kunskap i omvårdnad skall vara evidensbaserad och tillämpas med ett Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 om begrepp inom vetenskapsteori/filosofi, inklusive vetenskaplig metod.

Examensbeskrivning för Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Omvårdnad 2021-04-03 14:29:30 2 (2) Preciserade mål för denna examen För kandidatexamen ska studenten visa: - kunskap om omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar.

Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete.

Av dessa ska 60 poäng utgöras av kurser som bygger på varandra (A-, B- och C-kurs) i huvudämnet omvårdnad. I de 60 poängen ska ingå ett självständigt arbete om minst tio poäng (C-uppsats). Filosofie kandidatexamen Hälso- och sjukvårdpersonals följsamhet till hygienföreskrifter avseende handhygien och faktorer som påverkar detta. En litteraturstudie Health care workers adherence to hygiene regulations regarding hand hygiene and factors affecting this. A literature review Examensarbete nr: Högskolan Dalarna1 På ltu.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att acceptera villkoren godkänner du användningen. Examen: Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad, 180 hp Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap/Bachelor of Legal Science Juris magisterexamen/ Master of Laws (60 credits Fr o m 1 juli 2015 utfärdar Studentavdelningen alla examina inom juridisk fakultet.