26 aug 2020 Vägledningen baseras till största delen på reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400). Vägledningen är 

2125

I Sverige har vi en grundlagsskyddad rätt för alla svenska och utländska medborgare samt pressen att ta del av allmänna handlingar, som kommer till och 

Offentlighets- och sekretess lagen – OSL (öppnas i nytt fönster) Senast uppdaterad 2012-11-22 Riksdagens ombudsmän - JO Box 16327, 103 26 Stockholm offentlighet och sekretess. Den tredje aspekten av offentlighetsprincipen är partsoffentligheten. Den ger var och en som är part i en rättsprocess eller någon annan form av ären-de hos en myndighet rätt att ta del av den information som rör hans eller hennes sak. Det ska framhållas att möjligheterna att begränsa partsoffentlig- Under kommande veckor kommer vi gå igenom juridiken kring offentlighet och sekretess. Handlingsoffentlighet, Förhandlingsoffentlighet, Yttrandefrihet & Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu En allmän handling är en handling som har kommit in till eller är upprättad och förvarad hos en myndighet. Offentlighet och sekretess På Karlstads kommuns webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

  1. Gamla burkar saljes
  2. Beauty glam salon
  3. Indirekte ship
  4. Elektriker västerås jobb
  5. Asperger dålig hygien
  6. En annorlunda guide till arbetsmarknadens institutioner
  7. Klatter
  8. Skandinaviska ledarhögskolan international ab
  9. Spanska for nyborjare stockholm
  10. Hur gör man för att få delad vårdnad

Här listas de vanligaste sekretessgrunderna som förekommer i ett bostadsföretag: OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Inledning Denna vägledning behandlar de viktigaste bestämmelserna om offentlighet och sekretess i universitetets verksamhet. Vägledningen baseras till största delen på reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). En fördjupad praxisgenomgång på området offentlighets- och sekretesslagen (OSL), innefattande OSL:s koppling till reglerna i GDPR och förvaltningslagen. Offentlighetsprincipen, den principiella rätten för envar medborgare att utfå information från myndigheter, är en fundamental princip i en demokrati. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige.

Har du rätt metodstöd för att ta myndighetsbeslut i frågor om offentlighet och sekretess? Öka dina kunskaper om OSL på denna utbildning.

Vad innebär sekretess? Syftet med sekretessen kan till  Varför offentlighet? Demokratin mår bra av att granskas.

Offentlighet och sekretess i offentlig förvaltning. Tid: Onsdag 17 april 09:00 - 16:00; Plats. Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11, Karlstad. Ta vara på chansen 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Vägledning. OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Inledning Denna vägledning behandlar de viktigaste bestämmelserna om offentlighet och sekretess i universitetets verksamhet. Vägledningen baseras till största delen på reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS - I FÖRSKOLA OCH SKOLA Nina Nilsson Rådeström Juridiska institutionen Umeå universitet INNEHÅLL Offentlighetsprincipen och olika former av offentlighet Allmänna handlingar Sekretess Sekretessbrytande regler Pågående utredning NINA.NILSSON@UMU.SE Offentlighet och sekretess.

Utbildningarna anordnas flera gånger per termin. Läs mer här.
Peter may böcker ordning

Offentlighet och sekretess

Politik och beslut Expandera. Ekonomi och budget Expandera.

Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler  Offentlighet och sekretess.
Teambuilding aktiviteter helsingborg

Offentlighet och sekretess

Det stora flertalet allmänna handlingar på Stockholms universitet är offentliga och omfattas inte av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

Lagen innehåller också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt som följer av andra författningar än offentlighets- och sekretesslagen inskränker nämnda rätt. I  Offentlighet och sekretess vid olycksundersökningar.


Skräck komedi

- Aven den uppfattningen har dock framfiirts, att ett forskningsprojekt eir ett iirende i TF:s mening. (Axberger, Offentlighet och sekretess i forskningsverksamhet, 

I mars och april håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av regeringens agerande i samband med bland annat coronapandemin. Utfrågningarna kan ses direkt och i efterhand via webb-tv. Bilden visar utfrågningen av Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen. Foto: Anders Löwdin. Bestämmelserna i nuvarande 15 kap. sekretesslagen om registrering och utlämnande av allmänna handlingar med mera har gjorts teknikneutrala och samlats i lagens andra avdelning. De har placerats före bestämmelserna om sekretess för att betona att offentlighet är huvudregel och att sekretess är undantag.

Offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunens 

Hemsidan uppdateras fortlöpande. I den här filmen får du kortfattad information om vad som gäller kring offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet.

OSL]. Frågor om offentlighet och sekretess kompliceras av att det är flera  Offentlighet och sekretess. SSF omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta innebär att SSF följer samma regler som svenska statliga  Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. En allmän handling  I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, anges dock i fråga dantag från presumtionen om offentlighet och att sekretess alltså rå-.