120. 140. 160. Procapita. (Tieto). Lifecare. (Tieto). Treserva. (CGI). Viva. (Cambio). Combine. (Pulsen). Magna. Cura. (Pulsen). Sociala system. (Tieto). Annat 

4671

Vindere. Support och underhåll av IT-systemet Procapita/Lifecare för Åsele kommun. (21.12.2018) Tieto Sweden AB Box 705 931 34 Skellefteå 

Magna Cura (Pulsen). Sociala system (Tieto). Annat. Kartläggning av nuläge I Lifecare ska du som vårdnadshavare registrera dina kontaktuppgifter. För registrering av barnschema har vi nu gått över till att använda appen Tieto Edu. I upphandlingen valde Sjöbo kommun systemet Procapita/Lifecare från Tieto. Sjöbo valde att avtala om ett brett utbud av funktioner – och integrationer mot  Huvudavtal.

  1. Ladok student bth
  2. Pensionsform
  3. Logitech headset bluetooth
  4. Parkering framfor overgangsstalle
  5. Lundbygarden
  6. Hec hms training
  7. Brandrisk gävleborg
  8. Arbetsrättsliga lagarna

Please click on the desired login method. Logga in med tjänstekort (SITHS) Logga in med engångslösenord Lifecare APIs of Tieto Healthcare & Welfare. Tieto Lifecare API Services has one repository available. Follow their code on GitHub.

I upphandlingen valde Sjöbo kommun systemet Procapita/Lifecare från Tieto. Sjöbo valde att avtala om ett brett utbud av funktioner – och integrationer mot 

BOKSF. Tieto Education - Sfi. Utbetalning Ersättning till extern regi.

Public Lifecare Mobil Omsorg Solna 190827. och styrs från Procapita. 10 © Tieto. Public Min dag Här visas det publicerade schemat från Lifecare Planering.

Tieto har utvecklat LifeCare som det verksamhetssystem som på sikt ska er-sätta ProCapita. Anledningen är både att behovet av en systematisk och struk-turerad dokumentation, öka användarvänlighet och skapa möjlighet för IT-baserade lösningar inom området Socialtjänst. När en verkställighet skapas, förändras eller avslutas i Lifecare utförare/Procapita på en brukare så hämtas informationen till Lifecare Planering och brukaren får då en blå symbol vid namnet. Det finns också möjlighet att få med HSL uppdragets ordinationer. (inte aktuellt i … Login. Användarnamn Lifecare Mobil Hemsjukvård som är ett komplement till Procapita HSI_.

Klient. Procapita · SAML.
Hur vet man att mensen ar pa vag

Tieto procapita lifecare

Alla sjuksköterskor får 4 timmars utbildning på plattan som planerat. Vi uppdaterar också tidigare information. Vi Object moved to here. Tieto Education - Sfi. Utbetalning Ersättning till extern regi. UTBFS.

TietoEVRY (tidigare namn Tietotehdas, TT Tieto, Tieto och Tietoenator) är ett finskt aktiebolag och IT-konsultföretag som är börsnoterat på Helsingforsbörsens, Stockholmsbörsens och Oslobörsens Large Cap-listor. Företaget arbetar med konsultverksamhet och utveckling och har drygt 14 000 anställda. Företagets kunder återfinns främst Windows 10, version 1909, all editions Windows 10, version 1903, all editions Windows 10, version 1809, all editions Windows Server 2019, all editions Windows 10, version 1803, all editions Windows 10, version 1709, all editions Windows 10, version 1703, all editions Windows 10, version 1607, all editions Windows Server 2016 Windows 10 Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Behovs- och riskanalys behörigheter i Procapita HSL Personalkategori Behovsanalys Risk vid liten åtkomst Risk vid stor åtkomst Beslut Egenkontroll MAS (Verksamhetschef HSL) Behöver åtkomst vid kvalitetsarbete, utredningar och loggning Att MAS/Verksamhetschef HSL inte kan utföra de arbetsuppgifter som åligger MAS/Verksamhetschef HSL Handbok Procapita Vård och Omsorg. download Report .
Lennart lindberg jönköping

Tieto procapita lifecare


systemförvaltare och andra funktioner så som IT-avdelning och leverantör (Tieto). Parallellt med införandet av Lifecare pågår andra uppdrag och Kan tekniken Det är en fördel om förkunskap finns i Procapita och Lifecare.

Kontraktet är värt runt 20 miljoner kronor och löper över sex år, med tre optionsperioder på tre respektive tre år. Användare Lifecare Utfrar ,e Din inloggning i Procapita kvarstår och du kan fortsätta och arbeta i det systemet. Klic ·a på a och sedan på LOGGA LIT Du har nu även blivit utloggad från Lifecare I tfrare men märker det frs t när du frsker att navigera i vyn.


Renova atervinning

1 Procapita Vård och Omsorg2 Sida 2/38 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare Inloggning Systemadministration Syste

Combine (Pulsen). Magna Cura (Pulsen). Sociala system (Tieto). Annat. Kartläggning av nuläge Public Lifecare Mobil Omsorg Solna 190827. och styrs från Procapita. 10 © Tieto.

Rapport verksamhetssystem Lifecare. Dnr 2020- Avtal om nytt verksamhetssystem tecknades med Tieto i februari 2019 Procapita/Lifecare.

och styrs från Procapita. 10 © Tieto. Public Min dag Här visas det publicerade schemat från Lifecare Planering. 18 dec 2019 Loggkontroller för Procapita VOO omfattar samtlig personal. Avseende Procapita IFO system- och teknikteam.

Tieto Education - Sfi. Utbetalning Ersättning till extern regi.