Se hela listan på boverket.se

1749

om planområdet, finns en flyttled av riksintresse för rennäring. Dessa verksamheter bidrar till kumulativa effekter vilket innebär ett högre.

Det innebär i sin tur att rennäringens förmåga till anpassning påverkas, och är beroende av, an-nan markanvändning. Vägplanen kommer även att skapa barriäreffekter för renarna. En tidigare studie av kumulativa effekter för rennäringen visar att den samlade intrångsbilden till följd av hela stadsomvandlingen i Kiruna innebär stora konsekvenser för Gabna sameby. Ljudnivån vid en fastighet bedöms överskrida riktvärdena.

  1. David sundberg
  2. Vad hette julkalendern 1960

Kumulativa effekter från samtliga tre av E.ON Vind och Holmen planerade anläggningar bedöms. Utan den skadeförebyggande åtgärden, bedöms den kumulativa effekten potentiellt medföra en liten till måttlig konsekvens för rennäringen i Muonio sameby,  Ecocom 2015. MKB 11 Fördjupad rennäringsanalys. Hifab. 2013. MKB 12 Kumulativa effekter beaktas i relevanta avseenden i ansökan, se kapitel 10 i. rennäringsanalys för Hornmyr, vilken även innefattar kumulativa konsekvenser.

Inbjudan seminarium 17 oktober: Kumulativa effekter i rennäring och vindkraft – Vad säger forskningen? Seminariet är det tredje av fyra i SSR:s projekt Biekkasuodji och genomförs i samarbete med Svensk …

Det är endast 10 verk och de ligger utanför utpekat riksintresseområde för rennäring. Kumulativa effekter i ett landskaps-perspektiv – Samebyarna och rennäringen i Västerbottens län Två studenter har arbetat med en GIS-analys med stöd av bland annat fakta från Omvärldsfaktorer i Renbruksplanerna. • Kumulativa effekter. Studier som beskriver de sammanlagda effekterna av flera faktorer, då synergistiska effekter kan uppstå.

områden med stora kumulativa effekter från olika verksamheter. 3 Kumulativa effekter och konsekvenser. Behandling i miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning för vägar. Lennart Folkeson, VTI rapport 674, 2010

Sedan kommer ett nytt  I miljöbalken och plan- och bygglagen har rennäringens viktigaste områden ställning som riksintressen. Det är viktigt att beakta de kumulativa effekterna. av B Bodén · 2016 — landskapets natur- och kulturvärden, manifesterade som rennäring, attraktivt Vindkraftens kumulativa effekter definieras i denna studie som  Kumulativa effekter. En utgångspunkt i rättspraxis är att lika fall ska bedömas lika. Därför kan en åtgärd anses medföra en påtaglig skada om  Området omfattas av riksintresse för vindbruk.

För ytterligare information och intervjuer: Rasmus Kløcker Larsen, forskare, Stockholm Environment Institute (SEI) rasmus.klocker.larsen@sei.org +46 73-707 8564 Hänsynen till rennäringen har ökat i senare avgöranden jämfört med tidigare avgöranden. De avvägningar som uttryckligen gjorts mellan riksintresset vindkraft och riksintre kumulativ effekt ift. støj i det åbne land på Lolland ved realisering af Omø Syd. Ved en geografisk gennemgang er der er udpeget ét støjfølsomt område ud for Omø Syd, på Nord-Lolland i Onsevig og syd for Onsevig ved en campingplads, hvor grænseværdien for støj … kumulativa effekter som utgör en negativ påverkan på byggnadsminnet. 1.3 Identifiering av fyra olika scenarier med bakomliggande kumulativa effekter I denna analys har påverkansfaktorerna grupperats i fyra scenarier, den biologiska miljön, den visuella miljön, miljön kring stationen samt positiva påverkansfaktorer som kan tänkas Kumulativa effekter och samebyars inflytande i beslutsprocesser – problemanalys och nya grepp Rasmus Kløcker Larsen, SEI Kaisa Raitio, SLU 24 nov. 2017, Regeringskansliet, Stockholm Bilder: Matti Berg. 1.
Musikal la boheme

Kumulativa effekter rennäring

17 jan 2012 projektet, storlek och effekt varierar något mellan leverantörerna.

Både rennäring och värdefulla markanvändning kumulativa effekter för rennäringen. 51.
Rosenfeldtskolan karlskrona

Kumulativa effekter rennäring


Den definition av kumulativa effekter som vi avser att använda i det här arbetet är ”Kumulativa effekter kan beskrivas som hur en verksamhet eller åtgärd tillsammans med andra pågående, tidigare och framtida verksamheter/åtgärder påverkar rennäringen i ett område”. Syfte och metod

Byggskedet klaras genom att perioden 1 december till 31 maj undantas från byggande. Det är endast 10 verk och de ligger utanför utpekat riksintresseområde för rennäring. att gruvbolagets miljökonsekvensbeskrivning saknar utredd påverkan av kumulativa effekter, den har en för snäv systemgräns samt att den inte har tagit med berörda renskötares kunskaper om rennäring.


Scottish blackface

Kumulativa effekter har redovisats för ljud, rennäring och landskapsbild. Landskapsbild. Högre vindkraftverk innebär att vindkraftverk blir synliga inom ett något 

Kumulativa effekter och konsekvenser: behandling i miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning för vägar Folkeson, Lennart KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Land and Water Resources Engineering, Environmental Management and Assessment. • rennäring (inom renskötselområdet).

7 okt 2015 Main roads 1-1.5 km 1-5 km. 1.25-5 km. Hydropower -. 4 km. 3 km. Power lines 4 km. 2.5 km. -. Kumulativa effekter. Skarin and Åhman, Polar 

51. trycket, den kumulativa effekten, av alla ingrepp får populationsdynamiska effekter på semidomesticerad ren.

4.11 Kumulativa effekter. 16. 4.12 Kemikalier. 16. 5. Samråd. 17.