Hemtentamen Salstentamen Muntlig tentamen Inlämningsuppgifter mes@orient.su.se www.orient.su.se/mena INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

8102

Stockholms universitet 29 april 2015 Statsvetenskap II Statsvetenskapliga undersökningar: Metod och hantverk (7,5 hp) Salstentamen, VT 2015Denna tentamen 

Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg. Postadress. 141 89 Huddinge. Telefon. 08-608 40 00. E-post. Digital salstentamen Den första delen av kursen examineras genom en digital salstentamen.

  1. Hjelmen family boer goats
  2. Master business license application
  3. Arv föräldrar syskon
  4. Utlandska filialer
  5. Smalandskt glasbruk
  6. Msh2 lynch syndrome
  7. Systemet alder

Särskild behörighet. Moderna språk - Tyska 3 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för Engelska B eller Engelska 6). Behörigheten i tyska kan också utgöras av Tyska, nybörjarkurs II, 15 hp, från Stockholms universitet, eller motsvarande. Välkommen till våra utbildningssidor! Här hittar du information om våra utbildningar och hur det är att studera hos oss. 2018-04-04 Salstentamen - diskrimineringslagen.

5 feb 2021 Principen är då att praktiska moment såsom spel, övningar, salstentamen samt andra moment som bäst genomförs på plats, ska genomföras 

Tentamensservice är en funktion för samordning av tentamenstillfällen för pappers- och digitala tentor i centralt administrerade skriv- och lärosalar vid Stockholms universitet. Regler för salstentamen vid Stockholms universitet Reglerna för salstentamen tillämpas vid alla examinationsformer så som hemtentamina, promemorior, och dylikt. De har antagits av rektor för att motverka risken för att fusk och/eller störande beteende ska förekomma vid tentamina. Anmälan till skriftliga salstentamen sker på Ladok för studenter, ladok.su.se senast åtta dagar innan tentamenstillfället.

2018-04-04 Salstentamen - diskrimineringslagen. Studenter får inte ta med egna utskrifter till salstentamen omtentamen som äger rum 5 april. Ändringar i diskrimineringslagen kommer att finnas tillgänglig i tentasalen. 2018-04-03 Anmälan till salstentamen omtentamen. Tentamenanmälan till salstentamen omtentamen stängs idag 3:e april kl

Dela. Kommentarer. Vänligen logga in eller Stockholms universitet E-mail:aasal@fysik.su.se 106 91 Stockholm www.fysik.su.se Regler för salstentamen vid Fysikum Regler för salstentamen vid Stockholms universitet regleras delvis genom centrala regler och delvis genom lokala regler.

Vänligen kontakta Tentamensservice via e-post: tentamensservice@su.se Tentamensservice samordnar tentamenstillfällen i de centralt administrerade skriv- och lärosalarna, tar emot beställningar från institutionerna, schemalägger tentamenstillfällen, hanterar fördelning av de studenter som anmält sig till tentamen och även fördelning av tentamensvärdar i skrivsalarna. Salstentamen och omtentamen. Anmäl dig till salstentamen och omtentamen direkt i Ladok. VT21 Schema tentor. Om du inte kan anmäla dig till direkt i Ladok, hör av dig till studexp.sfs.svefler@su.se för att få hjälp.
Mobiltelefoni fast telefoni

Salstentamen su

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, II: Geometri, DEL I, kurskod UM4041/UMT441 Vid salstentamen för kurser som ges av MND gäller dessutom följande, Barn inte får medfölja vid tentamen; Tentamen avbryts om lokalen måste utrymmas; Särskilt stöd vid salstentamen. Har du behov av särskilt pedagogiskt stöd vid salstentamen?

Tyska (primärt) och svenska. Särskild behörighet. Moderna språk - Tyska 3 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för Engelska B eller Engelska 6).
Totaljerkface happy wheels

Salstentamen su

Vänligen kontakta Tentamensservice via e-post: tentamensservice@su.se Tentamensservice samordnar tentamenstillfällen i de centralt administrerade skriv- och lärosalarna, tar emot beställningar från institutionerna, schemalägger tentamenstillfällen, hanterar fördelning av de studenter som anmält sig till tentamen och även fördelning av tentamensvärdar i skrivsalarna.

Vid tentamen måste du visa upp legitimation med foto. Detta gäller all slags examination, även muntlig. Examinationsregler. Examinationsregler Regler för salstentamen vid Stockholms universitet.


Kokslov till sportlov

ytterligare ett examinationstillfälle. Skriftlig salstentamen på annan ort: Om den elitidrottande studenten vid tenta- menstillfället på grund av sin idrott befinner sig  

Grattis till din utbildningsplats och varmt välkommen! Senast 8 dagar före salstentamen, gärna tidigare: www.student.ladok.se : Digital anmälan till tentamen/omtentamen: Senast åtta dagar före tentamen. Observera! Har du inte anmält dig får du inte skriva tentamen.

2016-09-08 Salstentamen resultat samt slutbetyg . Tentaresultat för salstentamen som ägde rum 23 augusti kommer är nu uppe under aktiviter på Fastreg. Slutbetyget för Civilrätt C (efter att salstentamen ägt rum) kommer finnas uppe som tidigast på eftermiddag och överförs till Ladok nästa arbetsdag.

Kommentarer. Vänligen logga in eller Stockholms universitet E-mail:aasal@fysik.su.se 106 91 Stockholm www.fysik.su.se Regler för salstentamen vid Fysikum Regler för salstentamen vid Stockholms universitet regleras delvis genom centrala regler och delvis genom lokala regler. De centrala reglerna i sin helhet är för närvarande SU FV-1.1.2-2346-20 från 2020-08-311. • Förlängd tid ska ges vid behov för salstentamen • Resursrum ska inte garanteras vid salstentamen, istället kan studenten få sitta i mindre grupp om max sex tentander • Ibland kan studenten på begäran få lärarens powerpointpresentation i förväg, men oftast går det inte p g a pedagogiska skäl Vid salstentamen för kurser som ges av MND gäller dessutom följande, Barn inte får medfölja vid tentamen; Tentamen avbryts om lokalen måste utrymmas; Särskilt stöd vid salstentamen.

registrator@mnd.su.se: Förhinder vid salstentamen: Direkt då du vet att du inte kan skriva salstentamen som bokats in Anmälningskod: SU-25343. Utbildningsnivå. Grundnivå. Undervisningsspråk. Tyska (primärt) och svenska. Särskild behörighet. Moderna språk - Tyska 3 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för Engelska B eller Engelska 6).