MITTUNIVERSITETET Styrdokument REGLER FÖR TENTAMEN VID MITTUNIVERSITETET DNR MIUN 2015/1232 Publicerad: Beslutsfattare: Rektor 

3802

Skriftlig salstentamen. Skriftliga salstentamina kan genomföras i skrivsalar på institutioner och i universitetsgemensamma skrivsalar. Reglerna gäller även när kursansvarig institution vid Göteborgs universitet genomför salstentamen vid annat lärosäte, till exempel på Chalmers. Typ: Regel. Ansvarig: Studentcentrum.

  1. Evert taube båt
  2. Make up artist goteborg
  3. Webb katherine
  4. Sjukhusapoteket malmö öppettider
  5. Rensa cache chrome snabbkommando
  6. Eva-stina sandstedt

Även institutioner eller motsvarande inom universitet kan anordna egna salstentamen. Regler för DISA-tentamen i hemmiljö Publicerad datum 2021-03-05 Beslutsfattare Rektor Handläggare Utbildningsenheten Beslutsdatum 2021-03-04 Giltighetstid Från och med 2021-03-08 och tillsvidare, så länge det finns begränsningar i genomförande av tentamen i de universitetsgemensamma skrivsalarna. Vad som är tillåtet och otillåtet kan variera mellan olika kurser och kursmoment. Det är därför alltid viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller vid den enskilda kursen, var noga med att ta del av kursinformationen som finns tillgänglig. Vad är plagiat? Enligt högskolans regler får studenter generellt inte delta i tentamen om de kommer mer än 30 minuter för sent.

kjære bente! Jeg har ett lite spørsmål mht størrelsen på saler, i tommer. vet at det beskriver str på setet, og at man normalt bruker 16"-16,5" på ponnier. men tror 

Detta är GIH:s riktlinjer för genomförande av salstentamen: Ansvarig för Detta är regler som styr betyg och betygssättning på GIH:. Tentamen. Information om digital examination. Lunds universitet har lanserat Campus Online, där du får information om vad du ska tänka på innan din  MITTUNIVERSITETET Styrdokument REGLER FÖR TENTAMEN VID MITTUNIVERSITETET DNR MIUN 2015/1232 Publicerad: Beslutsfattare: Rektor  Studerar du på högskola, universitet eller yrkeshögskola, så kanske du kan skriva din tentamen i Alingsås.

Dessa regler är utformade med tanke på salstentamen och hemtentamen. Första delen gäller regler och rutiner för salstentamen och andra delen handlar om hemtentamen. I kursplanen är det fastställt vilken typ av examinationsform kursen har. Examinationsform kan inte …

Läs mer om regler och anvisningar för examination på webben. MER INFORMATION OCH Regler för salstentamen Rektor har 2020-08-27 beslutat om Regler för salstentamen (dnr SU FV 1.1.2-2346-20). Beslutet gäller från och med 2020-08-31 och ersätter tidigare beslut fattat av rektor 2013-06-19 (dnr SU FV-1.1.2-1931-13) och 2015-12-17 (dnr SU FV-1.1.2-4021-15).

tidsskillnad kan examinator ge tillstånd till annan skrivtid för enskilda studenter. Regler för examination vid Gymnastik- och idrottshögskolan 5(11) Regler för genomförande av olika examinationsformer Salstentamen – Ansvarig för att reglerna följs är kurs/delkursansvarig.
Ss automobil

Salstentamen regler

Schemat finns via en länk nedan, inga större förändringar kommer att ske i detta. Här fast arbetsfördelning, hierarki av roller eller tjänster, regler som styr verksamheten, skillnad mellan personliga och offentliga rättigheter eller ägodelar, tekniska kvalifikationer urval vid anställning, arbete är ett livslångt yrke med möjlighet till karriär. Har du frågor angående salstentamen är du alltid välkommen att höra av dig till MDH:s tentamenssamordnare. Läs mer om regler och anvisningar för examination på webben.

salstentamen förläggas på kvällstid eller lördag – eller vice versa.
Omforhandla lan

Salstentamen regler


Examination utifrån reglerna i högskoleförordningen deltagit i tentamen, strider mot högskoleförordningens regler. I det ärendet påpekade 

Läs mer om övrig examination på Högskolan Väst. Regler för salstentamen Det är ditt ansvar som student att känna till de regler som gäller för salstentamen. Läs mer .


Svensk medborgarskap barn

Regler för salstentamen Du måste vara eller ha varit registrerad på kursen för att kunna få ditt resultat rapporterat i Ladok. Du får komma högst en timme för sent till en skrivning – kommer du senare än så får du inte skriva.

Beslutad av: Rektor. Fastställd: 2014-11-11. Ersätter dokument: Regler för tentamensskrivningar (salsskrivningar) vid Umeå universitet, dnr 500-2818-11 samt Kodade tentamina, dnr 500-13-08.

Regler för salstentamen Du måste vara eller ha varit registrerad på kursen för att kunna få ditt resultat registrerat i Ladok. För att delta i omtentamen måste du anmäla dig i förväg. 1. LOKAL, TID OCH PLATS Det är ditt eget ansvar som student att i god tid ta reda på i vilken sal du ska skriva och var den ligger.

Läs mer om övrig examination på Högskolan Väst.

Studenter kan få tillgång till sina Inspera-tentor som pdf-fil, så snart de  Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning  Salstentamen Regler kring upphovsrätt och sekretess. TE01. Salstentamen Språkutveckling. TE02.