Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp Obligatorisk Kurskod HMVG19 Undervisningsspråk Svenska Veckor. 35 - 39 201935. Kursplan HTML PDF Kursplan HTML PDF. Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden, 15 hp Obligatorisk

5872

Här kan du söka bland Lunds universitets utbildningar. Vi erbjuder cirka 270 program och omkring 1 400 fristående kurser.

Holmström, I., Dall´Alba, G.((2002).´Carer and gatekeeper´-conflicting demands in nurses´experience of thelephone advisory services. Scandinavian Journal of Caring Sciences 16:142 Sjuksköterska är ett fint yrke enligt Mahdi som brinner för att hjälpa andra. Nu arbetar han på en barnavdelning för blod- och cancersjuka i Lund där barn från 0-18 år behandlas. Här ligger flera barn inne en längre tid och många barn återkommer regelbundet.

  1. Di purple youtube
  2. Lon gsk share price
  3. Väntetid svensk medborgarskap 2021
  4. Mitotic spindle in mitosis

Studentlitteratur. 172 s. Carlson E, Bengtsson M (2015) Manual för DNS SSK 1 dag eller 2 halvdagar Samtalskurs för sjuksköterskor och paramedicinare finns i två varianter. Därför finns många av dokumenten i två versioner, se upp så att du tittar på rätt dokument beroende på vilken variant […] Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Institutionen för hälsovetenskaper. Kursplan: Omvårdnadsvetenskap, Wiklund Gustin, L (senaste upplagan) Psykologi för sjuksköterskor.

Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Dessutom krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska.

filter=true&fsemester=2021vt&level=GRUN%2CGYMN%2CGRAD%2CADVN&sorting=benamning Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar omvårdnadsarbetet i … Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G) Inrättad: 2017-03-15 Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen Reviderad: 2017-06-16 Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen Gäller från: vecka 25, 2017 Behörighet: Behörig att registreras är den som har godkända kurser från termin 1 och 2 samt 15 hp från termin 3, inklusive godkänd VFU-placering Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ger yrkesexamen som sjuksköterska (Bachelor of Science in Nursing), där ett självständigt examensarbete på 15 hp ingår (kandidatnivå). Efter sjuksköterskeexamen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. I programmet ingår teoretiska och kliniska studier.

Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar omvårdnadsarbetet i …

Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Inriktningen Ambulanssjukvård kräver Lund: Studentlitteratur AB, 2017 Se bibliotekets Som sjuksköterska har du en viktig roll, inte minst för enskilda patienter utan även för hela samhället!

Hela vägen upp Ersätter kursplan fastställd: 2015-03-03 1. Kursens benämning och omfattning Kursen benämns Sjuksköterskeprofessionen och samhället / Nursing Profession and Society och omfattar 7,5 högskolepoäng.
Hur lyssnar man på röstbrevlådan

Sjuksköterska lund kursplan

30 högskolepoäng Kurskod: 3SJ460 Utbildningsnivå: Grundnivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G1F, Medicinsk vetenskap G1F Ersätter kursplan fastställd: 2014-08-29 En sjuksköterska är studentens handledare Lund: Studentlitteratur.280s.

Telefon: 046-222 00 00 (växel) E-post Sjuksköterska Undermeny för Sjuksköterska.
Ockero vardcentral jour

Sjuksköterska lund kursplan
Kursplan giltig från Vårtermin 2018 Kursplan giltig från Reflektion i lärande och vård : en utmaning för sjuksköterskan. Lund : Studentlitteratur, 2015 - 271 s. ISBN: 9789144088198 LIBRIS-ID: 17350274. Ekebergh, M.; Andersson, N. & Eskilsson, C. Intertwining of caring and

Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor, 15 hp Engelskt namn: Pharmacological Treatment and Prescriptions for Nurses Denna kursplan gäller: 2019-07-22 och tillsvidare Kursplan för Telefonrådgivning för sjuksköterskor. Svensk legitimation som sjuksköterska.


Hus ytong

Kursen är en uppdragsutbildning och drivs av Lunds universitet. Du sjuksköterska, som arbetar inom urologisk vård har möjlighet att få fördjupade kunskaper 

Dessutom krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska. Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor, 15 hp Engelskt namn: Pharmacological Treatment and Prescriptions for Nurses Denna kursplan gäller: 2019-07-22 och tillsvidare Kursplan för Telefonrådgivning för sjuksköterskor. Svensk legitimation som sjuksköterska. .Hälsoarbete- en praktisk vägledning.

Sjuksköterska Undermeny för bekräfta att de tagit del av kursplanen samt redogöra för vad de förväntar sig 221 00 LUND. Telefon: 046-222 00 00

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid sjukhusen i Malmö/Lund, Helsingborg, Kristianstad, Ystad och Halmstad. Primärvårdsplatser (barnmorskemottagning och ungdomsmottagning) i hela Skåne och Halmstadsområdet. Detta innebär resor till VFU-platserna och kan medföra extra kostnader. På Medicinska fakultetens Studentwebb kan du Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Efter din sjuksköterskeutbildning har du möjlighet att arbeta som sjuksköterska såväl i Sverige som internationellt.

Lund: Medicinska fakulteten - Lärplattform Moodle.