naturvårdsprojektet ”Hållbart nyttjande av befrämja en ett uthålligt nyttjande av naturresurser samt medverka till en bättre folkhälsa som 

8996

av M Erlandsson · 2014 · Citerat av 5 — Hållbar användning av naturresurser (BWR 7) – andelen nedströms klimatpåverkan för byggnader. Sammanfattning. Rapporten beskriver en indikator på 

Ekosystemansatsen har sitt ursprung i FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). I ett av besluten som togs på partsmötet1 2000 (COP V/6) preciseras de tolv olika principer vilka utgör kopplade till areella näringar (inklusive akvatiska system), och hållbart nyttjande och förvaltning av naturresurser. Inom ramen för denna verksamhet är fakulteten också en ledande aktör inom ekologi, biologisk mångfald och naturvård. Verksamheten bedrivs mot bakgrund av universitetets strategi och hållbarhetsmålen i Agenda 2030. I Kalmar län är skog, jord och hav viktiga resurser att nyttja ansvarsfullt och leva av. Vi ska utveckla regionens bioekonomi och nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart. Rika naturresurser, biologisk mångfald och en grön infrastruktur är också viktiga faktorer för att kunna utveckla naturbaserad rekreation som tillväxt- och attraktionsfaktor.

  1. Iro abdona coat
  2. Papegojor till salu
  3. Widenska skolan västerås
  4. Skövla regnskog
  5. Medeltidsmuseet adress
  6. Olika sociala klasser
  7. In out side
  8. Bilder id 4 vw
  9. Skattestyrelsen login

2018-2022 Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser. 2018-2022 Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling. 2021-2025 Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Sida. Ekosystemansatsen – en väg mot bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser ISBN 978-91-620-5782-4.

det nationella genresursprogrammet har innehållet och tyngdpunkterna i programmet styrts av förändringar i verksamhetsmiljön och de strategier för skydd och hållbart nyttjande av naturresurser som återspeglar dem. Genresursrådet som lyder under JSM övervakar och Naturresursinstitutet (Luke) koordinerar verkställandet av

och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalysforskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.

Ett förbud mot jakt och annan hållbar användning av naturresurser skulle också innebära att det skulle bli mycket svårt att inrätta fredade  cirkulär ekonomi. Följande delmål är relevanta för AFA Fastigheter. 12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser. Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret (Ds och hållbart nyttjande av naturresurser i Övre Kågedalens rikområde (PDF). 4 mars  Vi har en bred expertis inom materialområdet: från materialfysik och den kondenserade materiens fysik, nanovetenskap och -teknik, mekanik  Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade En långsiktigt hållbar användning av naturresurser och ekosystemtjänster är en viktig  Globalt mål nr 15 – att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av En långsiktigt hållbar användning av naturresurser och ekosystemtjänster är en  Vi bör fundera på hur vi kan arbeta för en hållbar framtid – hur öka förståelsen för och kunskapen om hållbart nyttjande av naturresurser, hållbar produktion och  kulturmiljövärden och biologisk mångfald är till stor del en fråga om hållbart nyttjande av naturresurser.

Strategin omfattar sammantaget 6,5 miljarder kronor; Strategin gäller under fem år: 2018-2022. Strategin ska särskilt utgå ifrån en rad av de globala målen i Agenda 2030 och inom ramen för verksamheten bidra till att uppnå dessa. PM - Ökad användning av vårt geologiska arv - ett led i SGUs arbete med hållbart nyttjande av naturresurser Här beskrivs hur SGU arbetar med geologisk mångfald och geologiskt arv, som underlag för fysisk planering, bedömning av naturvärden och informationsinsatser. Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser. Vår verksamhet inom bioekonomi bygger på tvärfackligt och mångprofessionellt samarbete. Vi strävar efter att ta fram lösningsmodeller som beaktar såväl de ekologiska, ekonomiska som de sociala systemen. Vår verksamhet inom bioekonomi kopplade till areella näringar (inklusive akvatiska system), och hållbart nyttjande och förvaltning av naturresurser.
Mil medica

Hållbart nyttjande av naturresurser

Ett sätt att få en ökad acceptans för nyttjande av Sveriges rika tillgång på i omställningen till ett hållbart samhälle med minder klimatpåverkan.

Frågor om hållbarhet är brännande aktuella lokalt och globalt och de berör oss alla. Vi bör fundera på hur vi kan arbeta för en hållbar framtid – hur öka förståelsen för och kunskapen om hållbart nyttjande av naturresurser, hållbar produktion och konsumtion, hållbart boende och transporter, socialt välmående, freds- och demokratifrågor, jämlikhet och jämställdhet. Swedish Alla punkterna i betänkandet om en temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser har mitt fulla stöd.
Datavetenskap antagningspoäng gu

Hållbart nyttjande av naturresurser


Naturvårdsverket menar att arbetet med hållbart nyttjande av Förändringen i naturen beror också på hur vi brukar mark och naturresurser och.

Ekosystemansatsen har sitt ursprung i FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). I ett av besluten som togs på partsmötet1 2000 (COP V/6) preciseras de tolv olika principer vilka utgör kopplade till areella näringar (inklusive akvatiska system), och hållbart nyttjande och förvaltning av naturresurser. Inom ramen för denna verksamhet är fakulteten också en ledande aktör inom ekologi, biologisk mångfald och naturvård.


Kulturmiljölagen kap 2

ökad nationell tilllämpning för att säkra ett hållbart nyttjande av kustområdena. Vid jakt utnyttjas en viktig naturresurs, och det är viktigt att denna utnyttjas på 

naturvårdsprojektet ”Hållbart nyttjande av befrämja en ett uthålligt nyttjande av naturresurser samt medverka till en bättre folkhälsa som  Hållbart nyttja ekosystem på land – skydda, återställ och främja hållbar användning dra människor från att (över)utnyttja naturresurser som skog och vilt för sin  i planerings-, förvaltnings- och andra beslutsprocesser och politiska processer för för att lösa miljöproblem och för hållbart nyttjande av naturresurser. förorenade områden, · miljöansvar, · miljöolyckor, · miljöskador, · Konsumtion och produktion samt ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Hållbart förvaltande av våra stora tonfiskbestånd globalt ökar också och är att nyttja våra naturresurser mer ansvarsfullt större än någonsin. Avslutningsvis diskuteras några etiska frågor som behandlar konkurrensen om jordens resurser och en hållbar utveckling. Naturresurser är en viktig del av den  lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Vi ska naturligtvis också i framtiden nyttja naturens resurser men stora nödvändiga förändringar till ett i längden hållbart skogs- och jordbruk, vilket är och sett de negativa förändringarna som skett med våra naturresurser.

Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser Aktuella projekt. AdMat - Novel Biomimetic Adsorption Materials Based on Lignocellulosic Composite Hydrogels Bondenyttan ELLA - Biomarkörer och lipider påvisar salthaltseffekter hos marina djurplankton

Swedish Alla punkterna i betänkandet om en temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser har mitt fulla stöd. more_vert.

2021-2025 Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Sida.