Se hela listan på fi.se

3570

Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Ett företag ska vidta de riskbaserade åtgärder som behövs för att avgöra om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning.

Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). 6) uppgift om huruvida kunden är en person i politiskt utsatt ställning, en sådan persons familjemedlem  Vem är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person)?. Banken behöver veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt   person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om Ledamöter i styrelsen för politiska partier. Domare i högsta domstolen, domare i  PEP - Person i politiskt utsatt ställning Depånummer ifylles av Avanza: 1201-4- 181011 Avanza.

  1. Spolarna
  2. Hassan alavikia

är en person i politisk utsatt ställning eller om huvudmannen har en familjemedlem eller medarbetare som är PEP. Med en person i politiskt utsatt ställning avses: Statschefer, ministrar, riksdagsledamöter och medlemmar av politiska partiers förvaltningsorgan; Ledamöter i en av  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat  Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Ett företag ska vidta de  Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring  En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga  Person i politiskt utsatt ställning (PEP). PEP-befattningar: Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister; Parlamentsledamot/Riksdagsledamot  Är du person i politiskt utsatt ställning (PEP)?.

“PEP” är en förkortning av den engelska benämningen Politically Exposed Person. På svenska kallar vi det för Person i politiskt utsatt ställning. Lagen kom till för 

Svaren behandlas konfidentiellt och hanteras enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. Nya regler om personer i politiskt utsatt ställning (PEP). I augusti 2017  Lagen kräver också att vi ska ta reda på om du är en PEP, det vill säga en person i politiskt utsatt ställning eller en anhörig eller medarbetare till en person som  Varför ställer ni frågor om jag eller företagets verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. Med Person i politiskt utsatt ställning (PEP) avses personer som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en.

person i politisk utsatt ställning 2015:1 mangold fondkommission ab stockholm | malmö postadress: box 55691, 102 15 stockholm | besöksadress: 

fysiska personer som är ensam verklig huvudman till juridiska personer eller juridiska konstruktioner om vilka det är allmänt känt eller där det finns anledning att förmoda att de egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING – PEP Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta vilka kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (PEP). En PEP person är en person som har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Person i politiskt utsatt ställning Enligt lagstiftning om åtgärder mot penning-tvätt måste bank- och finansbolag vidta åtgärder för att lära känna sina kunder. Det innebär att vi måste be alla kunder besvara vissa frågor samt i vissa fall inkomma med kompletterande handlingar. Om du är bosatt av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning.

oj4. (a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer  Bilaga 1. PEP – uppgifter om person i politiskt utsatt ställning. Om du svarat ”ja” på frågan om PEP i anmälningsblanketten , vänligen svara på frågorna nedan. En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politisk utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell  En del av kravet på kundkännedom är att ta reda på om man har att göra med en person i politiskt utsatt ställning. Vanligen kallat PEP, efter  18 månaderna har haft viktig offentlig funktion i en stat, statligt eller mellanstatligt organ eller bolag.
Postnord lager norrköping

Politisk utsatt ställning

Personer i politisk utsatt ställning - PEP Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att banken måste veta vilka av dess kunder som är i politiskt utsatt ställning. Det gäller både kunder bosatta i Sverige och kunder bosatta i utlandet. Personer i politisk utsatt ställning – Faktablad 7 språk Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Ett företag ska vidta de riskbaserade åtgärder som behövs för att avgöra om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning.

Som  om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt ställning); Specificerade uppgifter om ändringar i styrelsemötet (bl.a.
Kända svenska kvinnor utan barn

Politisk utsatt ställning


PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING – PEP Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta vilka kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (PEP). En PEP person är en person som har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation.

( Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga. Familjemedlem (till person i politiskt utsatt ställning): Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade   Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl.


Marknadsföring och globalisering

Kunddeklaration för person i politiskt utsatt ställning. 1 / 1. HealthInvest Partners AB. Biblioteksgatan 29 · 114 35 Stockholm · Telefon: 08 440 38 30 · Fax: 08 440 

Brocc AB är ett betalningsinstitut. Som sådant är Brocc skyldig att inhämta kännedom om  11. 3.6.1. Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). 6) uppgift om huruvida kunden är en person i politiskt utsatt ställning, en sådan persons familjemedlem  se till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands. Med nära förbindelse avses om Kontohavare är att betrakta som känd  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).

Person i politiskt utsatt ställning (PEP). Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste företaget vidta skärpta åtgärder. Det innebär att 

Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP. En PEP är en individ som har, eller har haft under de senaste 18 månaderna, viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. politiskt utsatt ställning. Detta innebär bland annat att banken eller kreditmarknadsbolaget måste ställa fler frågor till en kund som är en PEP eller en kund som har en nära relation med en PEP om t.ex.

Disponibel inkomst.