Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra. Matematiska resonemang och uttrycksformer. Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

1629

Kartlägg elevernas kunskaper efter kunskapskraven enligt Lgr11 Många elever har problem med att analysera, resonera och arbeta med öppna uppgifter i SO.

hälsa Kartläggning åk 6 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Upplevelser av fysisk aktivitet Följande provlektion är ett utdrag ur lärarboken Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6.

  1. Får jag grilla på min tomt
  2. Jordbävningar italien
  3. Mariaskolan landskrona adress
  4. Postnord skicka latt 1 kg
  5. If rättsskydd kontakt

Så här står det i det centrala innehållet, dvs. det som alla elever ska ta del av i åk 7-9. Etik • Vardagliga moraliska dilemman. I religionskunskap (åk 6) visas kunskap i ämnet, enligt styrdo-kumenten, bland annat genom att ”Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardag-liga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Därför passar häftet bra att använda som en övningsbok genom hela åk 4-6 eller som ett kartläggningsmaterial i åk 6. Häftet rör sig även på ett övergripande plan i ämnet med till exempel i kapitlet Perioder och begrepp. Där får eleven arbeta med begrepp som förändring, likheter, skillnader, orsaker, konsekvenser och kronologi.

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. Planering i religion / De fem stora världsreligionerna åk.6 argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. Re 4-6 Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Geografi/Samhällskunskap åk 6 Kartläggning Tummen upp! SO Kartläggning åk 6: Amazon.co.uk: Svanelid, Göran: Books. SO Religionskunskap kartläggning åk 6 online är nu så enkelt! Eleverna bearbetar religiösa och etiska begrepp, resonerar kring livsfrågor och förklarar  Eleven använder även några etiska begrepp på ett(…) fungerande sätt.

Lågaffektiv podd med psykologerna Terése Österholm och Axel Chipumbu Havelius . Etiska begrepp ska du få lära dig i denna aktivitet genom att spela Begreppsspelet.
Berakning skatt 2021

Etiska begrepp åk 6

Page 3 of 3. Etiska begrepp åk 6.pdf.

Politiska partier   Huvudsakligt ämne: Religionskunskap åk 7-9.
Mat budget stockholm

Etiska begrepp åk 6

Etiska begrepp ska du få lära dig i denna aktivitet genom att spela Begreppsspelet. Aktivitet om etiska begrepp för årskurs 4,5,6 Etiska begrepp – läromedel till lektion i religion åk 4,5,6

5 mars 2020 — Förväntas pojkar och flickor ta olika mycket ansvar? Arbeta och diskutera utifrån avsnittet Etiska begrepp i Gleerups religion 4-6. För årskurs 7-9:.


Adecco executive summer internship

Etiska frågeställningar ska behandlas i undervisningen för att hjälpa eleverna att utveckla för vitsordet 8 i varje läroämne i slutet av årskurs 6 och vid slutbedömningen, utgör kan använda relevanta begrepp i muntliga redovisningar.

Memory där begrepp och förklaring ska paras ihop. Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra. Matematiska resonemang och uttrycksformer. Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring. Vanstaskolan 4-9, Pedagogisk planering Ansvarig lärare: Mattias Lövström Ämne: Religionskunskap Område/moment: Etik och Moral Tid: v. 42, 45-46 Klass: 8B och 8C Syfte/ förmågor: resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller Centralt innehåll Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Teori, åk 6. Hur vi äter rätt. Jämförelsepris. Kökets redskap. Miljötänk. Arbete med ord och begrepp vi använder i hemkunskapen. Läxa till nästa gång:

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

6hp Åk 3 Innehåller en etikmodul omfattande 2hp som innebär att studenterna ska analysera etiska problem utifrån etiska principer och begrepp samt som 1 (3) Kursplan Etik med livsåskådningsvetenskap, 6,5 hp Ethics and View of Life Studies, 6,5 ECTS . FO40010 . Program . Forskarutbildning Lågaffektiva podden. 2,852 likes · 5 talking about this. Lågaffektiv podd med psykologerna Terése Österholm och Axel Chipumbu Havelius .