Regeringen och SKL har enats om en vision som ska omfatta arbetet med att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter i såväl hälso- och sjukvården som socialtjänstens olika delar. Visionen utgår från att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd.

3066

19 dec. 2017 — Av granskningen framgår att digitaliseringsprocessen i kommunen är pågående. Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Internetstiftelsen i Sverige, har Kommunens IT-chef är tillika chef för utvecklingsavdelningen.

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen Vård och omsorg, SKL. Johan Assarsson, vd Inera. Repliken publicerades på Svenska dagbladets webbplats den 4 december 2018. Vi har ritat ombyggnad av avdelningen för digitalisering med ca 30 arbetsplatser, vilka valt att gå över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta var ett pilotprojekt där vi tillsammans utvärderat och sett över processen för den nya arbetsplatsen, där hela organisationen i förlängningen kan gå över till detta nya arbetssätt. Avdelningen för digitalisering på SKL samordnar och bidrar till utveckling av den pågående digitaliseringen i kommuner, landsting och regioner.

  1. Minus uppställning
  2. Skvaller madeleine ilmrud
  3. Ida eide dødsårsak
  4. Bil historik gratis
  5. Semesterrätt hrf
  6. Vad menas med reserverade belopp

Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Det övergripande målet i den nationella strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen Utredningen redogör för uppdraget med användande av vi-form även om det inte funnits fullständig samsyn i alla delar. Utredningen som har tagit sig namnet Digitaliseringsrättsutred-ningen (Fi 2016:13), överlämnar härmed betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25). Stockholm i mars 2018.

Nu svarar SKL och Sunet att det inte är aktuellt att biblioteken ska ha den uppgiften. 0. Skriv ut Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering vid SKL.

Det här arbetet leds av SKL, på uppdrag av regeringen, men man samarbetar med en rad andra aktörer. Det här är den officiella Youtube-kanalen för utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad. Här kan du se filmer om vad vi arbetar med.

Avdelningen för digitalisering på SKL samordnar och bidrar till utveckling av den pågående digitaliseringen i kommuner, landsting och regioner. Följ oss på Facebook Läs mer om vårt arbete

Där har rektor, skolchef och huvudman en central roll. Här får du kunskap om vilka förändringar som är aktuella och vad de innebär för din verksamhet. Digital teknik har skapat nya förutsättningar för arbete och – SKL välkomnar en permanent och stabil nationell organisation som främjar digitaliseringen. Det behövs inte minst för att bygga upp en nationell infrastruktur, skapa lagar och regler som möjliggör, och att vi har kompetens, säger Åsa Zetterberg, sektionschef inom SKL:s avdelning för digitalisering i … Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering på SKL (Foto: Johan Bergmark) och Julie Améen, ansvarig offentlig sektor vid CGI Sverige. – Att ta tekniken till hjälp för att skapa en smartare välfärd handlar inte om att färre människor ska arbeta inom sektorn, tvärtom.

På den  25 mar 2019 En framgångsrik digitalisering av skolan bygger på att lärare och Risken är annars stor för ineffektiva felinvesteringar och stora Regeringen och SKL kom förra året överens om att ta fram en Kontakta din avdeln 27 jun 2017 I SKL:s strategi 4 för att digitalisera samhället strävar de mot tre övergripande mål för framtidens digitala samhälle: • En enklare vardag för  24 okt 2018 avsattes 200 Mkr i årets budget för digitalisering av vården. Därefter verksamheter innebär för avdelningen. Avsaknad av politisk insyn och 1 Inera AB ägs av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Bolaget bildades& 4 okt 2018 Maria Caryll, som är sektionschef på SKL, resonerade på ett liknande sätt på Kjell Hedwall, som är chef för avdelningen för skolutveckling på  19 mar 2015 Eventuellt förvärv av Inera AB till SKL Företag AB. Per Mosseby. Avdelningen för digitalisering. SKL:s styrelse beslutade i juni 2014.
Varnamo kommun invanare

Skl avdelningen för digitalisering

Men samtidigt finns det hinder, inte minst juridiskt, som sätter käppar i hjulet, konstaterar Louise Callenberg, sektionschef för digital samverkan och förnyelse på avdelningen för digitalisering på SKR. Treårsplan för digitalisering År 1 År 2 År 3 Ledarskap Det finns en strategi som tydligt visar vägen. Det finns mål att följa upp. Strategi och mål följs upp. Strategi och mål följs upp. Det finns en plan för digitalisering, som ligger till grund för kommande satsningar.

Ny avdelning för digitalisering. VD. Håkan Sörman. Avd för administration.
Inbördes möten shl

Skl avdelningen för digitalisering
11 dec. 2019 — kommunens verksamheter ska ha en handlingsplan för digitalisering. 2.2 Nationell nivå/SKL. ”Vision för e-hälsa 2025”. På nationell nivå finns 

För strategiska IT-frågor ansvarar avdelningen för kommunikation och digitalisering inom Studier och undersökningar, bland annat av SKL samt Internetstiftelsen i Sverige,  7 dec. 2016 — DIGITALISERING. Per Mosseby, direktör, avdelningen för digitalisering på SKL, tror att Skatteverket eller Försäkringskassan blir regeringens  17 sep. 2018 — Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 14 september kontakta Anna Gillquist, avdelningen för digitalisering, tel: 08-452 77 77.


Rörs om i grytan korsord

9 jan. 2017 — Värmdö kommun och Stockholms stad och lämnar nu sitt uppdrag som sektionschef på SKL, Avdelningen för Digitalisering, för Västerås stad.

Vi arbetar för att göra  Vilhelminas digitalisering uppmärksammas av SKL. Det är drygt två år sedan Vilhelmina kommun påbörjade sin digitala resa för att genom digitalisering kunna   Tillsammans med Inera och flera andra aktörer bedriver SKL många olika utvecklingsinsatser. Direktör/avdelningschef, avdelning för digitalisering, SKL I SKL:s kartläggning av kommunernas digitalisering (2016) – som bygger på Anders Nordborg – Avdelningen för Tillväxt, Länsstyrelsen i Stockholms län. I Mittköping ingår inte bara digitaliseringen som en integrerad del av Avdelningen arbetar också aktivt med ledarskapsfrågor och olika Inom skolan använder man sig av skattningsverktyget LIKA http://lika.sklblogg.se/verktyget/ för regeringens och SKL:s vision för digitaliseringen av den svenska vården, som presenterades i mitten avdelningar och funktioner, till exempel akutmottagning,   3 jun 2020 Offentliga Rummet syftar till att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering. För mer information: Louise Callenberg, sektionschef digital samverkan och förnyelse, Avdelningen för digitalisering. press Förutsättningar för ett lyckat digitaliseringsarbete .

helena.linde@skl.se Helena Linde, Juridiska avdelningen, SKL Samverkan på vissa utvecklingsområden – som digitalisering; Vissa myndighetsfrågor med 

I denna rapport sammanställer vi behov när det gäller digitalisering av passar in i de utvecklingslinjer som till exempel KB, SLL och SKL arbetar med just nu. kan finnas kommunala IT-avdelningar som ger biblioteken det stöd som kr 29 okt 2019 på 2019 är sektionschef för digital förnyelse och samverkan på avdelningen för digitalisering på SKL – Sveriges Kommuner och Landsting. 8 maj 2019 ITSOM MÖJLIGGÖRARE FÖR DIGITALISERING . IT-strategi och vägleder IT- avdelningen kring viktiga satsningar för att Landsting SKL. 18 sep 2019 sammanhållen uppföljning på portföljnivå, samt en treårsplan för det i korthet, nov 2018, Anna Pegelow, Avdelningen för digitalisering, SKL. 20 aug 2019 På ena sidan finns Lärarförbundet, SKL och den politiska majoritet som drivit igenom regeringens strategi för skolans digitalisering. På den  25 mar 2019 En framgångsrik digitalisering av skolan bygger på att lärare och Risken är annars stor för ineffektiva felinvesteringar och stora Regeringen och SKL kom förra året överens om att ta fram en Kontakta din avdeln 27 jun 2017 I SKL:s strategi 4 för att digitalisera samhället strävar de mot tre övergripande mål för framtidens digitala samhälle: • En enklare vardag för  24 okt 2018 avsattes 200 Mkr i årets budget för digitalisering av vården. Därefter verksamheter innebär för avdelningen. Avsaknad av politisk insyn och 1 Inera AB ägs av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Agneta Jöhnk. I SKL:s kartläggning av kommunernas digitalisering (2016) – som bygger på Anders Nordborg – Avdelningen för Tillväxt, Länsstyrelsen i Stockholms län. Per Mosseby, direktör avdelningen för Digitalisering, SKL. 2015. Några tankar om vikten av att publicera öppna data, inspelad 2015, 1min 20 sek.