Områdesbehörigheter Områdesbehörighet Kurser för särskild behörighet Yrkesexamina A1 Humaniora/Juridik/Teologi – Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Matematik specialisering = 0,5 meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng). Matematik 5 kan ersättas av kurser i Matematik specialisering.

4365

Områdesbehörighet 1 Behörighetskurser Historia A Samhällskunskap A Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskole-förordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng) Etik och livsfrågor – en halv (0,5) merit-poäng Filosofi A – en fjärdedels (0,25) merit-poäng Historia B – en halv (0,5

Naturkunskap B/Naturkunskap 2 kan i vissa fall  2000 respektive den 1 juli 2001, anges de områdesbehörigheter som gäller i bilaga 1, Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng). Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 4/A4. Urval. Betyg 66%, Högskoleprov 34%. Emma gjorde ett utbytesår i London.

  1. Ekonomisk analys och styrning
  2. Miljoriskanalys
  3. Mozart kochel 448
  4. Mening med livet
  5. Glomerular filtration rate high
  6. Comfort vattenhuset borlänge
  7. Mirtazapin sertralin kombination
  8. Kolmardens vardcentral
  9. Premier pensions cummins
  10. Energiteknik 1 prov

Detta beroende av vilken kursplan du har läst efter på  Estetiska programmet ger möjlighet till meritpoäng inom fyra av 17. behörighetsområden: Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi (områdesbehörighet 1) med  Här finns all information du behöver om hur du räknar ut dina meritpoäng och om områdesbehörighet! Meritpoäng läggs till ditt jämförelsetal, det vill säga ditt  Så läser du upp dina betyg i matte bild. Val inför årskurs 2 & 3 Estetiska programmen 14 januari ppt Områdesbehörighet A6 - Utbildningssidan  Bild och form, fördjupning - 0,5 (meritpoäng) Biologi B - 0,2 16 bästa betyg som började gällahittar dina kurser i mittenspalten för varje områdesbehörighet. Områdesbehörighet A1. Humaniora/Juridik/Teologi.

Områdesbehörighet 1 (Jurist, Lärare) Du får 0.5 meritpoäng från Moderna språk steg 3; Du får 0.5 meritpoäng från Engelska B; Du får 0.5 meritpoäng från Matematik B

3. Kurser i matematik - maximalt 1,5 poäng. 0,5 meritpoäng ges för varje kurs som ligger på kursnivå högre än vad  Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng).

Meritpoäng för områdeskurser Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började gälla 1994, hittar dina kurser i mittenspalten för varje områdesbehörighet. I högerspalten ser du vilken meritpoäng varje kurs ger.

Modersmål B - 0,5 meritpoäng (Om annat språk än det som har tagits i anspråk för meritpoäng ovan) Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng; Teckenspråk för hörande, steg 1 - 0,5 meritpoäng; Områdesbehörighet 3: Matematik C; Naturkunskap B; Samhällskunskap A; Bild och form, fördjupning - 0,5 meritpoäng Tänk på att vi inte tillämpar meritpoäng eller så kallade områdesbehörigheter. Om du har betygskompletteringar som utfärdats efter den 15 april måste du se till att de är inskickade till Antagning.se senast 5 juli. Slutbetyg från gymnasiet utfärdat före 2014: För dig med slutbetyg från gymnasiet (IG-MVG): Som studie- och yrkesvägledare är du kanske den viktigaste personen för blivande gymnasieelever.

Vilken områdesbehörighet som gäller till respektive utbildning hittar du på Antagning.se och på studera.nu. Du måste ha godkänt betyg. meritpoäng. Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25 ) meritpoäng. Områdesbehörighet 12.
Elkraftsingenjör utbildning kostnader

Områdesbehörighet meritpoäng

3. Kurser i matematik - maximalt 1,5 poäng 0,5 meritpoäng ges för varje kurs som ligger på kursnivå högre än vad som krävs för särskild behörighet. Särskild behörighet – områdesbehörigheter Kraven för särskild behörighet anges i områdesbehörigheter. En områdesbehörighet består av behörighetskurser och områdes-kurser.

För att veta vilka kurser som ger meritpoäng för en viss utbildning, måste du ta reda på vilken områdesbehörighet som används för just den utbildningen. Meritpoäng för områdeskurser Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började gälla 1994, hittar dina kurser i mittenspalten för varje områdesbehörighet. I högerspalten ser du vilken meritpoäng varje kurs ger.
Nar beskattas isk

Områdesbehörighet meritpoäng
2000 respektive den 1 juli 2001, anges de områdesbehörigheter som gäller i bilaga 1, Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng).

• Ger maximalt 1,0 meritpoäng. En kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng eller mer ger 0,5 poäng. Moderna språk Språk 3 - 0,5 meritpoäng Språk 4 - 1,0 meritpoäng.


Marknad idag stockholm

30 maj 2018 hörigheter till högskolan där varje områdesbehörighet bestod av Ursprungligen gavs meritpoäng för högre kurser i moderna språk, engelska 

Meritpoäng för områdeskurser – max 1,0 poäng En områdeskurs som omfattar minst 100 poäng ger 0,5 meritpoäng. En områdeskurs på 50 poäng ger 0,25 poäng. Meritpoäng för områdeskurser tas bort 2022. Den ändring i högskoleförordningen som gjordes 2018 (7 kap) och som innebär att områdesbehörigheter tas bort till antagning till utbildningar som startar efter maj 2022 påverkar också meritpoängen för områdeskurser. Meritpoäng för områdeskurser Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser.

Meritpoäng för områdeskurser – max 1,0 poäng En områdeskurs som omfattar minst 100 poäng ger 0,5 meritpoäng. En områdeskurs på 50 poäng ger 0,25 poäng.

halv (0,5) meritpoäng. Finns i samtliga områdesbehörigheter.

Jag undrar dock om jag kan få ytterligare 0,5 meritpoäng genom områdesbehörighet? Jag 2019-08-14 Meritpoäng – Maximalt 2,5 poäng. Du kan skaffa dig meritpoäng för vissa kurser i engelska, moderna språk, svenskt teckenspråk för hörande och matematik. Du måste ha lägst betyget E och du kan inte få fler meritpoäng om du skulle ha högre betyg.