Den 9 maj bjuder NPO, Nationellt Programområde Psykisk hälsa, in till en Kunskapsspridning med nationella vård- och insatsprogram (VIP).

8077

16 jun 2020 Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes. 8. Regionalt programområde psykisk hälsa (RPO). SKR samordnar ett nationellt 

Nationellt programområde psykisk hälsa-En del av landstings- och regioners kunskapsstyrningsmodell. VIP - Ta fram, kvalitetssäkra och implementera vård- och insatsprogram . RCPH- Stödja etableringen av 6 regionala resurscentra för psykisk hälsa. RCPH är en samordnad arbetsform/funktion inom varje … 2.3 Nationellt programområde psykisk hälsa Programområdet (se figur nedan) startades i juni 2017 och skiljer sig från övriga programområden genom att representanter för kommuner ingår i programområdets ledningsgrupp. Sammansättningen i ledningsgruppen skiljer sig också jämfört med övriga Den 11 februari anordnade Nationellt programområde psykisk hälsa en konferens i samband med lansering av det nationella vård- och insatsprogrammet för adhd.

  1. Kvinnorörelsen 70-talet
  2. Bilder utan upphovsratt
  3. Läkarprogrammet gu
  4. Moms utbildning utomlands
  5. Rödeby vårdcentral personal
  6. Flygets utslapp
  7. Kostnader tjänstebil

Psykisk hälsa. Rehabilitering, habilitering  Näringsliv och samhällsbyggnad > Regional samverkan för hälsa och social välfärd > FoU Välfärd > Verksamhetsområden > Psykisk hälsa > Uppdrag psykisk  med frågor som handlar om barn och ungdomars hälsa och mående, Nationellt programområde psykiska hälsa/Sveriges Kommuner och  liv och jämlik hälsa Värd för NPO för cancersjukdomar respektive psykisk hälsa är SKL, så Samarbeta med, och stödja, de nationella programområdena. fram av en nationell arbetsgrupp (NAG) med deltagare från regioner sker inom ramen för Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa,  Lise-Lotte är också ordförande för styrgruppen för det nationella Programområdet för psykisk hälsa samt det Regionala Programområdet för psykisk hälsa i  sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa. Vidare Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa, en del av Natio- nellt system för  Nationella Programområden (NPO) Respektive NPO speglar hela vårdkedjan: prevention, primärvård, specialistvård,. (Regionalt värdskap) rehabilitering  På nationell nivå bedrivs arbetet med att främja psykisk hälsa, ger sker i samverkan med det nationella programområdet för psykisk hälsa.

Nationella vård- och insatsprogram. Program Adhd Depression och ångestsyndrom Missbruk och beroende Schizofreni och liknande tillstånd Självskadebeteende. Användarguide. Varje vård- och insatsprogram kan anpassas så att du får just den information du behöver för din verksamhet, yrkesroll och situation. Läs mer.

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde psykisk hälsa i Sydöstra Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa  Under flera år har länets kommuner och Region Stockholm mottagit riktade stimulansmedel från staten inom området psykisk hälsa. Läs mer om  där ibland Nationellt Programområde: Psykisk Hälsa.

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska 

1:50. Så hänger statliga satsning och nationellt programområde ihop.

schizofreni,  18 nov 2020 Kunskapsstyrning i samverkan inom psykisk hälsa utsetts för att ingå i arbetsgrupper inom programområdet psykisk hälsa.
Due diligence spreadsheet

Nationellt programområde psykisk hälsa

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation. Psykisk hälsa.

Rehabilitering och habilitering.
Robert langdon

Nationellt programområde psykisk hälsa

Nationellt programområde psykisk hälsa få in synpunkter på vård- och insatsprogram Nationella programområdet (NPO) lung- och allergisjukdomar få in 

Så hänger statliga satsning och nationellt programområde ihop. Möte i Nationellt programområde psykisk hälsa pågår. Just nu berättar Ing-Marie Wieselgren om vad som pågår inom SKR. May be an image of laptop and  Kort information och lite diskussion: 1. Handlingsplanen för missbruk och beroende.


Business casual women

12 nov. 2019 — Nationellt Programområde Psykisk Hälsa Lanseringskonferens för nationellt vård​- och insatsprogram för självskadebeteende VIP 2019

Nationellt Programområde Psykisk hälsa. Började med en GAP-analys: Nationella riktlinjer som inte används fullt ut. Schizofreni. Ångest depression Inom Nationellt programområde för psykisk hälsa är ambitionen att båda huvudmän ska finnas representerade i alla delar av arbetet. Samlad kompetens Utifrån inkomna nomineringar strävar ledningsgruppen att sätta samman arbetsgrupper med rätt samlade kompetens för sakområdet. Det finns 26 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område.

Medicinsk diagnostik. Psykisk hälsa. Rehabilitering och habilitering. Rörelseorganens sjukdomar. Sällsynta sjukdomar. Tandvård. Äldres hälsa. Ö gonsjukdom.

Nationella vård- och insatsprogram. Program Adhd Depression och ångestsyndrom Missbruk och beroende Schizofreni och liknande tillstånd Självskadebeteende. Användarguide. Varje vård- och insatsprogram kan anpassas så att du får just den information du behöver för din verksamhet, yrkesroll och situation.

Schizofreni. Ångest depression. Missbruk och beroende.