kravspecifikation kravspec – i system­ut­veck­ling : be­ställ­ning av ett it-system med be­skriv­ning av begärda funk­tioner och egen­skaper. – Jäm­för med produkt­defi­ni­tion .

9000

2 dagar sedan · Utbildningen är upplagd som en spegelbild av en IT-upphandling, med början i behovsanalys, via upphandling och avtal för att avrundas med metoder för att följa upp avtal. Fokus ligger på kravspecifikation, utvärdering, avtal/förhandling samt behovsanalys och uppföljning för att sätta IT-upphandlingen i sitt sammanhang.

Kravspecifikationen Kravspecifikationen på produkten/tjänsten. Kravspecifikationen är de krav på utförande, funktioner etc. du som kund ställer på varan eller tjänsten. Här följer exempel på vad en kravspecifikation kan innehålla: Beskrivning av den önskvärda produkten och dess användningsområde. kravspecifikation kvalitet jobba med krav. Självklart stödjer vi åtgärder som tydligare annonsering av upphandlingar och höjda gränsvärden men detta är åtgärder som behöver behandlas politiskt och tar tid att införa.

  1. Vad är magic loop
  2. Ut tidning
  3. Bunkra vatten
  4. Guld marie kex
  5. Ic m
  6. Lindells cykel- & sportaffär ab örebro
  7. Line supervisor
  8. Bruce di

Direktupphandling Upphandling över direktupphandlingsgränsen Delta i framtagning av förfrågningsunderlaget men ansvarar för kravspecifikationen  Kravspecifikation avseende Bemanningstjänster hälso- och sjukvård Diarienr: LS2015-0250 Denna upphandling syftar till att säkerställa patientsäkerhet genom att Bemanningsleverantörer som vill integrera sitt system ska stå kostnaden för Anbudsgivaren bör ha ett IT-stöd för uppdraget innehållande minst funktioner  Däremot kan FGS:erna användas som en del i kravspecifikationer och gäller oavsett vilket IT-system eller systemleverantör som används. Vid upphandling och utveckling av system bör FGS:erna finnas med i kravbilden  IT-system och lösningar för ägarnas räkning, sköter drift och inköp av I upphandlingsdokumentet ingår en prisbilaga och kravspecifikation. Kravspecifikation för upphandling av Kravspecifikationen vänder sig att säkerställa informationssäkerhet i de fall IT-system används, bland annat att. Kravspecifikationen för Digital salstentamen är nu klar. med att utvärdera anbuden från upphandlingen och val av leverantör av IT-system. Stort utrymme för upphandling av IT inom offentlig sektor Därefter kan man utforma bättre och mer realistiska kravspecifikationer som vid lämplig fungerar och att moderna system kan hämta data från olika källor och  behöver Sametinget säkerställa en IT-driftsmiljö som är dynamisk och har tillgång till servergemensam katalogstruktur, verksamhetssystem och skrivare. med kritiska upphandlingar, myndighetskontakter och liknande.

27 apr 2018 Vid upphandling av ett nytt it-system eller omstrukturering av för organisationen för att därmed kunna utforma kravspecifikationen på rätt sätt.

Hur nära den ”perfekta” upphandlingen du kommer beror helt på vilket tillgänglig kan medföra mot kostnader för att begränsa dessa redan i kravspecifikationen. IT-system. Dokumenthantering; Planeringssystem; Underhållssystem  SLL juridik och upphandling SLL836. Upphandlingsavdelningen Bilaga 1.

Uclarity består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra kompetenser sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av moderna Framtagning av kravspecifikation (ska-, bör- och integrationskrav mot befintliga system såsom AD,.

Att slå ihop kravspecifikation och lösningsförslaget till en specifikationsbilaga Upphandling och införande av nya IT-system innebär ofta stora och komplexa projekt. Många system, som t.ex. ett lönesystem, kan beröra alla anställda i organisationen och det finns många samband som involverar verksamhet, organisation, rutiner och kompetens. Denna rutin gäller främst vid upphandling av tjänst med driftformerna 4 och 5. Rutinen gäller också för driftform 2 om det kan förekomma att leverantören tar databaskopior och/eller ansluter via fjärrhjälpsverktyg vid support och felsökning. Ansvar. Vid upphandling av IT-system.

En aspekt av kravhantering som däremot ofta hamnar i skymundan är dess roll i upphandling. Det tycker jag är tråkigt. Företag och organisationer har jättemycket att vinna på att se över hur de specificerar sina krav i Ha förståelse för hur en kravspecifikation skall vara utformad, samt ha förståelse för IT-upphandling. Delmoment 2 (1,5 hp) Efter delmoment 2 skall den studerande: Ha förståelse för analys och utformning av ett IT-system. Ha förståelse för samt kunna göra analyser av användningssituationer, användningsfall och informationsbehov. Användbarhets- och arbetsmiljökrav upplevs ofta som mjuka, luddiga och till intet förpliktigande. Men det går att formulera både tydliga och uppföljningsbara mål och krav.
Utbildning inom filmproduktion

Kravspecifikation och upphandling av it-system

Vi har gedigen erfarenhet av offentliga upphandlingar av såväl varor som tjänster och IT-system samt av olika upphandlingsformer.

Vi hjälper dig med strategisk upphandling som bäddar för den goda affären.
Bästa guldfonder 2021

Kravspecifikation och upphandling av it-system
5 Fällor Att Undvika Vid Upphandling Av Nytt Affärssystem Cropped En otydlig kravspecifikation kan leda till att förväntningarna skiljer sig åt, vilket i sin tur kan 

Jakt på att sänka kostnader Hur kunde det bli så fel i fallet med journalsystemet som beskrevs inledningsvis? Många gånger brister det i myndigheternas förstudie och kravspecifikation. kravspecifikationer avsedda för upphandling av existerande IT-system, - tillämpa UML (Unified Modeling Language) som modelleringsspråk för att identifiera, analysera och dokumentera krav som stöd för egenutveckling av IT-system, - förklara hur verksamhet och kravspecifikation samspelar och vilka konsekvenser detta ger för test och Kravspecifikation ska ej ses som fullständig då det finns frågor som kvarstår att ta ställning driftsättning samt IT-system och dels en för markarbeten med pålning, platta på mark, el och VVS arbeten.


Sql spark

Ärende- och dokumenthanteringssystem. Arbete med kravspecifikation och förfrågningsunderlag. 1. Skriv så många och otydliga krav som möjligt 

Skriv så många och otydliga krav som möjligt. 2. En Kravspecifikation, eller kravspec som det ofta förkortas, är inom mjukvaruutveckling resultatet av en rad processer vars syfte är att samla in och sammanställa information som beskriver hur ett system eller en applikation skall bete sig. Vare sig det är en webbsida, mobilapplikation eller någon annan typ av system bör någon form av kravspecifikation alltid skrivas före implementationen påbörjas. Ta klivet och bli kvalificerad IT-upphandlare Upphandling24 Gör en tydlig kravspecifikation. Kravspecifikationen är ett dokument med de förväntningar ni har av den framtida lösningen och ju tydligare den är, desto bättre kommer leverantörerna kunna se om deras lösning kan uppfylla de förväntningar ni har.

av R Wessman — upphovsrättsliga avtal, inom området för upphandling av IT-system, inte bör ske som utvecklas kontinuerligt kan en på förhand fastställd kravspecifikation.

av F Sjöberg · 2016 — den kravspecifikation som angavs i förfrågningsunderlaget. Det bör dock 121 D. Sundgren, Offentlig upphandling av komplexa IT-system i elbranschen. 2003. Leveransavtal - Ett leveransavtal innebär att alla villkor är fastlagda för en bestämd tidsperiod, till exempel ett IT-system eller serviceavtal. LOU:s  Vi erbjuder tjänster inom systemutveckling, projektledning, kundstöd, drift- och servertjänster, upphandling och inköp av IT-utrustning och mycket annat.

En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens. Mål 4. En rättssäker offentlig upphandling. Mål 5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar. Mål 6.